Handelsbetingelser

Alle konsultationer, produkter, individuelle yogatimer og yogahold udgår fra Isabel Sommer, Claudiaisabell Savannah Camille Sommer,  Always Infusing Love med tilhørende CVR nr. 34403465.

Isabel Sommer kan kontaktes på hej@isabelsommer.dk

Alle priser er i danske kroner. 
Konsultationer, individuelle yogatimer og yogahold er momsfritaget. 

Betalingsbetingelser vedrørende konsultationer: Booking af tid til konsultation kan kun ske efter køb af konsultation er foretaget. Køb af konsultationer er bindende. Personlige konsultationer skal afbestilles minimum 24 timer inden konsultationen. Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæftes for hele beløbet, der er betalt for konsultationen. Der gives ikke penge retur for endte konsultationer. Du er selv ansvarlig for at møde op på klinikkens adresse som er Nyvej 11, 4621 Gadstrup eller at have en velfungerende telefonforbindelse såfremt konsultationen foretages via telefon. Skulle det ske, at du ikke fremmøder på klinikkens adresse eller telefon indenfor 15 minutter efter konsultationens start, aflyses konsultationen. Det er ikke muligt at få pengene retur i disse tilfælde.

Individuelle yogatimer og yogahold: Tilmelding til individuelle yogatimer og yogahold er bindende, hvad enten der betales som engangsbeløb eller afdrages i rater. Deltagelse i yogaundervisning og/eller på yogahold sker på eget ansvar og Isabel Sommer kan ikke yde bistand i forhold til allerede pådragede skader eller stilles til ansvar for nyopståede skader i forbindelse med deltagelse på yogahold.

Rettigheder: Isabel Sommer har alle rettigheder til de leverede produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til konsultationer, yogaundervisning, mentoring og coaching. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Alle produkter og materialer, hvad enten de er personligt udleveret eller sendt digitalt via e-mail er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af Isabel Sommer. Du må bruge produkter og materialer til personligt brug, det vil sige, at du må udskrive arbejdspapirer, lister og pdf’er men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive Isabel Sommers produkter og materialer hvad enten de er personligt udleveret eller sendt digitalt via e-mail. Det er heller ikke tilladt at anvende produkter eller materiale til undervisning uden forudgående tilladelse.

Fortrydelsesret: Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Isabel Sommer. De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået. Ved brug af fortrydelsesretten skal du indenfor de 14 dage sende en udtrykkelig mail til Isabel Sommer om, at du ønsker at fortryde dit køb. Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. 

Disclaimer: De oplysninger du får ved brug af hjemmesiden og ved konsultationer samt deltagelse på yogaholde er ikke udtømmende og dækker ikke alle sygdomme, lidelser, fysiske forhold eller deres behandling, og indholdet på hjemmesiden samt i produkter og materialer er udarbejdet af mange forskellige kilder. Denne hjemmeside samt konsultationer, yogahold, produkter, materialer, tekst og billeder er ikke beregnet til at være en erstatning for professionel lægehjælp, diagnose eller behandling. Søg altid råd fra din læge eller anden kvalificeret sundfaglig behandler ved eventuelle spørgsmål om en medicinsk tilstand. Er du i tvivl skal du altid søge lægehjælp inden du foretager ændringer i din nuværende medicin, kost, kosttilskud, motion eller andet sundhedsprogram eller hvis du får lyst til at følge kost, kosttilskud, motion eller sundhedsprogram, der beskrives på hjemmesiden eller oplyses til dig ved konsultation, i produkter og materialer. Isabel Sommer kan ikke stilles til ansvar for de utilsigtede ændringer i din sundhedstilstand du måtte opleve ved at følge konsultationer, yogahold, produkter, materialer og programmer her, og det er dermed dit eget ansvar at følge de råd, der gives her.